Ανάλυση Έργου

Το Κλειδί για την Οικονομική Βιωσιμότητα

 • Τοποθεσία με καλή προσβασιμότητα και χώρους στάθμευσης
 • Στοιχεία προσέλκυσης ενδιαφέροντος για όλες τις ηλικίες
 • Δημιουργία ιστορίας και κεντρικού θέματος
 • Ευρύ φάσμα εμπειριών και δραστηριοτήτων για όλους τους επισκέπτες
 • Διάρκεια επίσκεψης και ποικίλες μορφές εστίασης ενδιαφέροντος
 • Δημιουργία προϋπολογισμού κατασκευής και διαχείρισης της μονάδος
 • Ξεχωριστά εκθέματα και συνεχείς εναλλαγές προσωρινών εκθεμάτων
 • Απήχηση σε ευρύ κοινωνικό και ηλικιακό φάσμα επισκεπτών
 • Στόχευση σε τουρίστες αλλά και κατοίκους
 • Προσφορά υπηρεσιών και ιδεών για τη μεγιστοποίηση των επαναλαμβανόμενων επισκέψεων
 • Προσφορά υπηρεσιών και ιδεών για τη μεγιστοποίηση της δαπάνης κατά κεφαλή
 • Λειτουργία μονάδος σε ισχυρή οικονομική βάση

Project Analysis fish

Αναλυση Εργου της Aqualife

 • Μελέτη Σκοπιμότητας

  Οι μελέτες εφικτότητας και σκοπιμότητας είναι κρίσιμης σημασίας για την επίτευξη της βιωσιμότητας ενός έργου. Η ομάδα διαχείρισης της Aqualife έχει την εμπειρία και την τεχνογνωσία για την ανάπτυξη και την αξιολόγηση των κινδύνων και των δυνατοτήτων. Το αποτέλεσμα της μελέτης σκοπιμότητας επιτρέπει στους επενδυτές και την Aqualife να παραδώσουν μια βιώσιμη οντότητα που όχι μόνο θα έχουν μοναδικά στοιχεία για την ενίσχυση της επισκεψιμότητας, αλλά θα έχουν επίσης μια μικρή περίοδο αποπληρωμής της επένδυσης.

  Είτε δημιουργείτε ένα νέο έκθεμα, είτε το ανακαινίζετε ή το επεκτείνετε, η Aqualife δημιουργεί μουσειακής ποιότητας Θεματικό Χώρο σύμφωνα με τις προδιαγραφές σας. Οι καλλιτέχνες μας και οι μηχανικοί μας σχεδιάζουν κατασκευάσιμα εκπληκτικά περιβάλλοντα που μοιάζουν με την πραγματικότητα και περιορίζονται μόνο από τη φαντασία σας. Η ομάδα μας έχει ολοκληρώσει πολλά μοναδικά θέματα για μεγάλα πάρκα αναψυχής, δημόσια ενυδρεία, ζωολογικούς κήπους, ξενοδοχεία, εμπορικά κέντρα και θέρετρα σε όλο τον κόσμο. Με πολλά χρόνια εμπειρίας, η ικανότητα της Aqualife για την οικοδόμηση παγκόσμιας κλάσης Θεματικών Πάρκων είναι αποδεδειγμένη και επεκτείνεται όχι μόνο στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής, αλλά και στην Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσμο.

  Η ομάδα της Aqualife, μηχανικοί, σχεδιαστές τεχνικοί και διαχειριστές έργων δεσμεύονται απέναντί σας. Το έργο εξασφαλίζεται ότι θα ολοκληρωθεί μέσα στον προϋπολογισμό, στα χρονικά όρια που εσείς θέτετε διατηρώντας τη μέγιστη ποιότητα, την αξία και την μοναδικότητα.


 • Θεματική Σχεδίαση

  Η Aqualife έχει στενή σχέση με αρχιτέκτονες μηχανικούς και διακοσμητές εσωτερικού χώρου. Οι υπηρεσίες μας εκτείνονται σε όλες τις φάσεις του προγραμματισμού από τον σχεδιασμό, μέχρι την κατασκευή και τις ενέργειες μετά την κατασκευή. Η πείρα της Aqualife διαβεβαιώνει τους πελάτες ότι θα είμαστε παρόντες μετά την ολοκλήρωση του έργου με εξειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό. Προσφέρουμε υπηρεσίες για όλες τις πτυχές της λειτουργίας και συντήρησης του υδάτινου συστήματος.


  conceptual design 1
  conceptual design 2
  conceptual design 3

  Στο θεματικά στάδια ενός έργου, η σχεδίαση περιλαμβάνει αφηρημένα και πρόχειρα σχέδια της αρχικής ιδέας. Τα σχέδια αυτά παρέχουν ένα γεφύρωμα του σχεδιασμού με το σύνολο του έργου. Επίσης παρέχουν τις κατευθυντήριες γραμμές για την κατασκευή και σχετικές πληροφορίες για την καλύτερη απεικόνιση του θέματος του έργου. Τα σχέδια αυτά αναθεωρούνται αρκετές φορές πριν από τη μετάβαση στην αρχιτεκτονική φάση.


 • Ανάπτυξη Θεματικού Σχεδιασμού

  Στόχος της ομάδας μας είναι να κατανοήσουμε το όραμα του πελάτη, τις ιδιαιτερότητες και τους στόχους. Το σχέδιο υλοποίησης και ο προϋπολογισμός κατασκευής του έργου θα πρέπει να ρυθμιστούν ώστε να παραδώσουν μια βιώσιμη λύση.

  Ανάπτυξη θεματικού σχεδιασμού

  Βήματα Ανάπτυξης Σχεδιασμού

  • Εξέταση αρχικών σχεδίων για την οριστικοποίηση της θεματικής ιδέας και εύρεση εναλλακτικών λύσεων.
  • Προκαταρκτικός έλεγχος της τοποθεσίας για τον καθορισμό της μελέτης σκοπιμότητας.
  • Οριστικοποίηση του προσχέδιου προϋπολογισμού για την κατασκευή του έργου και τον καθορισμό της μελέτης σκοπιμότητας.
  • Καθορισμός του τελικού σχεδίου δράσης συμφωνα με την επανεξέταση του πελάτη.
  • Ανάπτυξη θεματικού εκθέματος, επιλογή ζωντανών οργανισμών ανάλογα με τη θεματική ιδέα και εντοπισμός άλλων δομικών υλικών.
  • Ανάλυση του τελικού προϋπολογισμού και βελτίωση με βάση την τελική ιδέα.
  • Συγκέντρωση την ομάδας των εμπειρογνωμόνων και των τεχνικών για την εφαρμογή και την υλοποίηση.

 • Κύριος Σχεδιασμός

  Ο κατάλληλος κύριος προγραμματισμός ενός έργου είναι ζωτικής σημασίας για την υλοποίηση του θεματικού σχεδιασμού. Η προσπάθεια αυτή βασίζεται σε μια τεράστια εμπειρία και τεχνογνωσία, όπως αυτή της Aqualife. Έτσι παρέχεται η πιο πρόσφατη τεχνολογία στα Συστήματα Υποστήριξης Υδρόβιας Ζωής και η σωστή εγκατάσταση ακρυλικών πάνελ, τα οποία ταιριάζουν με την προσδοκίες και τον προϋπολογισμό του επενδυτή, καλύπτοντας λειτουργικά και διαχειριστικά θέματα και πολλά άλλα.


  Κύριος σχεδιασμός
  Έχοντας σχεδιάσει και εγκαταστήσει πάνω από 500 συστήματα υποστήριξης ζωής κάθε μεγέθους και για σχεδόν κάθε ζωντανό οργανισμό που ζει μέσα στο νερό, η Aqualife έχει τη δυνατότητα να εξασφαλίσει τον κύριο σχεδιασμό που θα αποφέρει το πιο οικονομικό και αποδοτικό σύστημα για την εγκατάστασή σας.

 • Ανάπτυξη Σχεδιασμού

  Όπως με τον κύριο προγραμματισμό, το σωστό αρχικό σχέδιο είναι κρίσιμο για όλα τα μετέπειτα σχέδια καθώς και την υλοποίηση της κατασκευής. Στο στάδιο ανάπτυξης σχεδιασμού, η επιλογή του Συστημάτων Υποστήριξης Υδρόβιας Ζωής έχει ολοκληρωθεί και υπολογίζεται ο επιπλέον εξοπλισμός και η διάταξη των σωληνώσεων για την πιο αποτελεσματική χρήση του χώρου.

  Έχουμε προετοιμάσει σχεδιαγράμματα για την εύκολη λειτουργία και συντήρηση, καθώς και τη μέγιστη αποδοτικότητα χώρου. Λόγω όμως της μοναδικής φύσης των Συστημάτων Υδρόβιας Υποστήριξης (LSS), συμπεριλαμβανομένου του γεγονότος ότι πολλά από αυτά είναι εξατομικευμένες λύσεις και όχι γενικευμένες, είμαστε έτοιμοι να προσαρμόσουμε την κατασκευή.

  Σχεδιάζουμε συστήματα φιλτραρίσματος τα οποία εξασφαλίζουν την αποτελεσματικότητα και εγγυώνται το χαμηλότερο κόστος κατασκευής για τον επενδυτή. Η Aqualife είναι αφιερωμένη στο να παρέχει ένα σύστημα υποστήριξης ζωής με το κλειδί στο χέρι, συμπεριλαμβανομένων του σχεδιασμού του, της κατασκευής του, της εγκατάστασής του, της διαχείρισης του και της συντήρησης του.

  Συνεργαζόμαστε με τους καλύτερους κατασκευαστές για την υλοποίηση του έργου. Προμηθευόμαστε τα κατάλληλα μηχανήματα όπως φίλτρα άμμου υπό πίεση, εξοπλισμό βιολογικού φιλτραρίσματος, Protein Skimmers, ψύκτες, αντλίες, οζονιστήρες, διασπαστές άλγης και απολυμαντές υπεριώδους ακτινοβολίας.


 • Υποστήριξη Κατασκευής

  Οι υπηρεσίες κατασκευής είναι ζωτικής σημασίας για την ποιότητα των προσφερόμενων συστημάτων υποστήριξης ζωής. Μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι τα τελικά συστήματα είναι 100% συμβατά με τα τα σχέδια κατασκευής.

  Εξετάζουμε τα υλικά και τα εγχειρίδια του εξοπλισμού για τη συμβατότητα με τον σχεδιασμό. Η ομάδα εγκατάστασης της Aqualife είναι εξαιρετικά έμπειρη και συνεργάζεται με τον ιδιοκτήτη, τον αρχιτέκτονα και τον εργολάβο για την ομαλή και γρήγορη διαδικασία κατασκευής.

  • Συνεργασία κατά το διαγωνισμό, μετά το διαγωνισμό και κατά τη διάρκεια του συμβολαίου.
  • Προμήθεια και εγκατάσταση ακρυλικού πάνελ.
  • Θεματική μελέτη, κατασκευή και εγκατάσταση.
  • Μελέτη, προμήθεια και εγκατάσταση Συστημάτων Υδρόβιας Υποστήριξης.
  • Διαχείριση Έργου.
  Υποστήριξη Κατασκευής Υποστήριξη Κατασκευής

 • Εγχειρίδια χρήσης

  Τα εγχειρίδια λειτουργίας αποτελούν βασικό στοιχείο για την επιτυχή λειτουργία μιας εγκατάστασης. Έχουμε προετοιμάσει εγχειρίδια λειτουργίας με βάση το πρότυπο ISO 9000. Το ISO 9000, έχει ως στόχο να εξασφαλίσει τη σωστή ανάπτυξη του οργανισμού μέσω της κατάλληλης υποστήριξης πελατών και την εκπλήρωση των απαιτήσεων που τίθενται από τους επισκέπτες της κατασκευής. Τα εγχειρίδια μας κυμαίνονται από μια απλή περιγραφή των βασικών διαδικασιών σε ένα σύνθετο διαδραστικό, εγχειρίδιο λειτουργίας του λογισμικού.


  Τα εγχειρίδια της Aqualife δίνουν λεπτομερείς οδηγίες για το πώς θα λειτουργήσει το σύστημα αποτελεσματικά και με ασφάλεια. Παρέχουν βασικές και επιπλέον πληροφορίες για την εκπαίδευση των χειριστών, και για την προστασία του συστήματος από την κακομεταχείριση. Επίσης παρέχουν προστασία στον επενδυτή έναντι ασφαλιστικών απαιτήσεων λόγω μη ασφαλούς λειτουργίας.

  Διαδικασίες λειτουργίας και εγχειρίδια χρήσης

 • Υπηρεσίες μετά την κατασκευή

  Η Aqualife επικεντρώνεται στην λειτουργικότητα και την υψηλή ποιότητα των συστημάτων υποστήριξης ζωής που μπορούν να λειτουργήσουν στην χαμηλότερη δυνατή κατανάλωση ενέργειας. Τα συμβόλαια μας περιλαμβάνουν εγχειρίδια μηχανημάτων, οδηγίες λειτουργίας, εκπαίδευση, επιθεωρήσεις εγγύησης και καλής λειτουργίας, και γενική αξιολόγηση της απόδοσης.


  Υπηρεσίες μετά την κατασκευή