Τρεις Νέες Πισίνες από την Aqualife

Τρεις νέες πισίνες έχουν προστεθεί στην σελίδα των έργων της Aqualife. Το κύριο θέμα και των τριών έργων είναι η προμήθεια, εγκατάσταση ακρυλικών πάνελ και η στεγανοποίηση της κάθε πισίνας. Κάθε πρόγραμμα έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες όσον αφορά το μέγεθος του, το σχήμα των πάνελ, ή τη μέθοδο που ακολουθήσαμε, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του πελάτη.

Ακρυλική Κατασκευή με R-Cast σε VIP Πισίνα

4 Ακρυλικά Πάνελ Δαπέδου Πισίνας

Εγκατάσταση Πισίνας με Ακρυλικό R-Cast

Φωτογραφίες

Τρεις Νέες Πισίνες από την Aqualife