Εσωτερική Λίμνη

  • Volume: 12.000ltrs

Εσωτερική Λίμνη με ψάρια Koi και εξειδικευμένο σύστημα φίλτρανσης 12.000 λίτρα.

Εσωτερική Λίμνη