Ομοιογενές Κυλινδρικό Ενυδρείο Θαλασσινού Νερού

Διαθέτει πύργο υπερχείλισης του νερού και έχει συνολικό όγκο 11 χιλιάδες λίτρα.

Ομοιογενές Κυλινδρικό Ενυδρείο Θαλασσινού Νερού

Ομοιογενές Κυλινδρικό Ενυδρείο Θαλασσινού Νερού. Διαθέτει πύργο υπερχείλισης του νερού και έχει συνολικό όγκο 11 χιλιάδες λίτρα.

Ομοιογενές Κυλινδρικό Ενυδρείο Θαλασσινού Νερού